Nasledujúce pravidlá upravujú podmienky používania inzertného portálu www.regionbazar.sk, ktorá je určená na inzerciu fyzických a právnických osôb za dolu uvedených podmienok.

Pravidlá inzercie:
 1. Používateľ internetovej stránky www.regiobazar.sk akceptuje tieto pravidlá a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Služby na internetovej stránke www.regionbazar.sk sú bezplatné. S výnimkou platených služieb.
 3. Inzerát sa bude bezplatne zobrazovať po dobu max 90 dní. Po uplynutí tejto lehoty bude inzerát vymazaný a Používateľ bude o jeho vymazaní e-mailom informovaný 3 dni vopred. Tu sa môže rozhodnúť či chce inzerát ponechať.
 4. Prevádzkovateľ nieje zodpovedný za obsah inzerátov. Avšak si vyhradzuje právo vymazať, prípadne vôbec nezverejniť inzeráty ktoré:
  • sú v rozpore s platnými zákonmi v Slovenskej republike
  • sú v rozpore s dobrými mravmi
  • majú sexuálny podtext, alebo navodzujú tento dojem
  • obsahujú reklamné informácie
  • obsahujú informácie poškoďujúce dobré meno
 5. Zakázané je inzerovať: (Takýto inzerát bude vymazaný)
  • Ponuky práce v MLM systémoch (atď.)
  • Ponuky práce v oblasti erotiky
  • Bezpracné zárobky
  • Inzeráty na chudnutie
  • Reklamné informácie
  • Informácie poškoďujúce dobré meno
  • Informácie v rozpore so zákonom a dobrými mravmi
  • Internetový odkaz v názve inzerátu
  • Viac ako jeden internetový odkaz v texte inzerátu
  • Kopírovanie dátových nosičov
 6. Ďalej je zakázané:
  • pridať inzerát do viac ako jednej kategórie
  • pridávať duplicitné inzeráty
  • pridávať nevhodné fotografie k inzerátom
  • pridávanie www stránky do nadpisu inzerátu (taký názov bude automaticky prepísaný)
Obchodné podmienky:
 1. Prevádzkovateľ len sprostredkováva kontakt medzi Používateľom a záujemcom. Nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu, pôvod, dodanie, odber, zaplatenie, alebo upotrebiteľnosť inzerovaného predmetu.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných údajov Používateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálne zo systému servera treťou osobou. Takisto nezodpovedá za zneužitie internetovej stránky www.regionbazar.sk a jeho služieb užívateľmi, alebo tretími osobami.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a inovovať služby poskytované serverom bez súhlasu Používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien Používateľovi.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Používateľovi servera, alebo tretím osobám vznikli v súvislosti, alebo v dôsledku so službami poskytovanými internetovou stránkou www.regionbazar.sk.
 5. Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je v zmysle príslušných zákonov oprávnený zasielať mu e-mailové správy obsahujúce novinky a informácie súvisiace s prevádzkou servera.
 6. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia.
Platené služby:
Inzerentom umožňujeme inzeráty zvýrazniť alebo iným spôsobom odlíšiť od štandardných bezplatných inzerátov. Táto služba je spoplatnená podľa cenníka a nieje povinná. Platba prebieha offline bankovým prevodom, alebo online pomocou platobných brán PayPal. 

Cenník služieb:
90 kreditov    = 3,00 €
180 kreditov  = 6,00 €
300 kreditov  = 10,00 €
1000 kreditov = 30,00 €
3000 kreditov = 80,00 €


Služby:
Topovanie inzerátu = 
Zvýraznenie inzerátu =
Tučné písmo na inzerát =
Rámček na inzerát =

Ochrana osobných údajov:
Registračné údaje a ďalšie určité informácie o vás podliehajú pod našu ochranu súkromia. Používaním služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje o používateľoch uchová a použije v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Tento odstavec neplatí v prípade, ak si kontaktné informácie uvedené pri inzeráte vyzbierajú automatizované vyhľadávacie roboty, ako napr. Google.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.

Prevádzkovateľ:
ZBERNÉ Teplička s.r.o.
Poľnohospodárska ul.
Teplička nad Váhom
013 01 

IČO: 45 510 717
DIČ: 2023019537